• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Projectes europeus, xarxes i aliances

Participació d'ACCIÓ en projectes europeus

ACCIÓ participa actualment en divuit projectes que compten amb finançament de la Comissió Europea, amb l’objectiu de promoure la internacionalització i la innovació del teixit empresarial català. De fet, el 2016, ACCIÓ va ser la segona agència pública regional de suport a l’empresa d’Europa que va captar més fons de la Comissió Europea per dur a terme programes de competitivitat empresarial. S’ha aconseguit finançament en un 80% dels projectes en què s’ha presentat candidatura.

 

Actualment, ACCIÓ participa en divuit projectes europeus dins dels programes següents:

  • 7PM: Programa Marc de Recerca i Desenvolupament Tecnològic a la Unió Europea per al període 2007 – 2013, amb un pressupost de 50.600 milions d’euros. (1 projecte)
  • H2020: Programa de Finançament de la Recerca i la Innovació a la Unió Europea per al període 2014 – 2020, amb un pressupost de 80.000 milions d’euros. (5 projectes)
  • COSME: Programa de la Unió Europea per la Competitivitat de les Empreses i les pimes per al període 2014 – 2020, amb un pressupost de 2.300 milions d'euros. (4 projectes)
  • EuropeAid: El Servei de Cooperació EuropeAid té com a missió executar els instruments d'ajut a la cooperació exterior, amb un pressupost de 88.600 milions d’euros. (1 projecte)
  • Interreg V: Programa de cooperació territorial europea per al període 2014 – 2020, que compta amb un pressupost de 9.000 milions d'euros, distribuïts en diferents programes:

Unió Europea