• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Gestor/a de projectes de l’Enterprise Europe Network (EEN)

S’ha iniciat el procés per cobrir una vacant temporal de Gestor/a de Projectes de l’Enterprise Europe Network (EEN) a l’Àrea de Cooperació Tecnològica Local i Internacional.

Missió: Realització de la gestió tècnica i suport a la coordinació de la participació d’ACCIÓ a l’Enterprise Europe Network (EEN).

Dependència: Cap de Cooperació Tecnològica Internacional CTI – Àmbits Tecnològics i EEN.

Principals tasques a realitzar

 • Suport al disseny de continguts i la redacció de les noves propostes dels projectes vinculats a la xarxa EEN d'acord amb les guies i manuals de la CE.
 • Elaboració i consolidació dels informes tècnics periòdics i lliurables de justificació del consorci a presentar davant la Comissió Europea.
 • Suport a la gestió de la participació d’empreses i entitats catalanes en missions empresarials, fires i esdeveniments de la xarxa, servei cerca de socis i de consultes sobre iniciatives EU per l’empresa.

Requisits imprescindibles

 • Titulació en Economia, Dret, Polítiques, Ciències o Enginyeria o experiència equivalent.
 • Domini del català i castellà.
 • Nivell mínim d’anglès C1.
 • Experiència laboral mínima de 3 anys en llocs similars.
 • Capacitat d'aprenentatge, habilitats de comunicació, capacitat de treball en equip, responsabilitat, proactivitat i iniciativa.

Es valorarà molt favorablement

 • Experiència en gestió de projectes europeus, en especial expertesa en la redacció de propostes europees en l’àmbit de la innovació.
 • Formació complementària en gestió de projectes europeus.

La persona que ocupi aquesta plaça tindrà un contracte de substitució per baixa maternal en jornada complerta.

Les persones interessades cal que presentin el seu currículum vitae juntament amb un escrit sol·licitant participar en la promoció i els títols que acreditin la seva formació a rrhh.accio@gencat.cat, amb la referència Gestor/a de Projectes EEN, ref. 35.

 

En el cas que vostè es presenti a una vacant, l’informem que L’AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA, ACCIÓ, és l’entitat responsable del tractament de les dades contingudes en el seu CV i facilitades per vostè a ACCIÓ amb la finalitat de valorar i gestionar la seva candidatura per a treballar a ACCIÓ, així com l’aplicació, a petició seva, de les mesures precontractuals entre vostè i ACCIÓ. També l’informem que vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, pot consultar el següent document.

Tens tota la documentació?

Presenta la teva candidatura

Nota: No s’acceptaran candidatures que no estiguin vinculades a una vacant concreta.