• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Tècnic/a dels Serveis de Mobilitat Internacional i Multiplicadors (Ref. PNL - 93.1)

Vols realitzar pràctiques com a tècnic/a dels serveis de mobilitat internacional i multiplicadors?

Requisits específics

  • 4t curs o Grau en Dret, ADE, Ciències Polítiques, Economia, Relacions Internacionals.
  • Nivell B2 d’anglès

Tasques

El/la jove en pràctiques donarà suport a dos serveis especialitzats. Més en concret:

1. El Servei de Mobilitat Internacional per Directius facilita i agilitza la seva mobilitat cap a Catalunya, donant suport en la tramitació i resolució de visats i permisos de treball. Tasques:

  • Atenció i resolució de consultes empresarials en l'àmbit d'estrangeria.
  • Dissenyar, elaborar i actualitzar documents en l'àmbit de la mobilitat internacional per a directius.

2. El Servei de Multiplicadors i Partners té com a objectiu fidelitzar i ampliar la xarxa de partners, tant institucionals com privats, per tal de que aquests siguin via d'entrada de projectes i donin servei a les empreses assessorades per l'àrea.

  • Suport en el projecte de Registre de Multiplicadors i Partners
  • Identificació de potencials nous partners i resolució de consultes relacionades amb el servei.

Incorporació: setembre 2020

Les persones interessades cal que presentin currículum a rrhh.accio@gencat.cat amb la referència corresponent (Ref. PNL- 93.1).

Consulta els requisits imprescindibles per accedir a les pràctiques