Marketplace Covid-19
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ADQA: Solucions completes per al teletreball

06/04/2020 14:41
ADQA: Solucions completes per al teletreball

Especialitat: Serveis de ciberseguretat

Paraules clau: Seguretat, centraleta virtual, firewall, accés remot

Sector: TIC i transformació digital

Ubicació: Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Descripció: Oferim tots els serveis necessaris per a emprendre una transició cap al teletreball de manera segura. Un dels factors de més risc és permetre l'entrada als servidors de l'empresa des de fora, i les nostres solucions de seguretat de xarxa ho permeten fer garantint la funcionalitat.

Tot això combinat amb altres serveis com allotjament cloud o centraletes virtuals, que permeten a tot el personal treballar a casa de forma segura i productiva.

Contacte: web - e-mail - Twitter