ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Digestió anaeròbica o Biometanització de residus

Oportunitats de negoci internacionals

Actualment s’obté biogàs i fertilitzants a traves de la digestió anaeròbia de residus produïts per humans, animals i les indústries agroalimentàries.

El nombre de plantes de tractament és creixent i genera una oportunitat interessant per desenvolupar processos d’optimització dels reactors i la producció de productes de més valor afegit com l’amoníac. Una àrea interesant de recerca conjunta és l’aprofitament del diòxid de carboni generat en el procés. El projecte implica bastanta complexitat i es podrien contemplar opcions de finançament a H2020.

Pàgines relacionades