ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Medicaments, preparats per a usos terapèutics

Oportunitats de negoci internacionals

Existeixen bones oportunitats per a les empreses catalanes del sector farmacèutic fabricants de medicaments per a usos terapèutics.

La importació de Turquia des d'Espanya ha estat de 115 milions de dòlars el 2020, cosa que significa una baixada mitjana anual del 5% en els últims 5 anys. Aquests productes inclouen medicaments constituïts per productes mesclats entre si o sense mesclar, preparats per a usos terapèutics o profilàctics, dosificats, inclosos els administrats per via transdèrmica o condicionats per a la venda al detall i sang humana; sang animal preparada per a usos terapèutics, profilàctics o de diagnòstic; antisèrums (sèrums amb anticossos), altres fraccions de la sang i productes immunològics modificats, inclosos els obtinguts per procés biotecnològic; vacunes, toxines, cultius de microorganismes i productes similars.

Pàgines relacionades