• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Internacional

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

Finançament orientat a:

Tram I Inversió i Liquiditat: Autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles, domiciliades a Espanya o amb domicili a l'estranger que compten amb majoria de capital espanyol.

Tram II Exportadors mitjà i llarg termini: Concessió de crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Condicions

Import màxim per client: Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions.

Tram I Inversió i Liquiditat

Inversió fora del territori nacional:
Actius fixos productius nous o de segona mà (IVA inclòs)
Vehicles turisme, que el preu no superi els 30.000 euros més IVA
Adquisició d'empreses
Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut per a aquesta modalitat d'inversió.

Tram II Exportadors mitjà i llarg termini


Crèdit Subministrador: finançament a empreses espanyoles per a la venda de béns o serveis, a empreses amb domicili social fora d'Espanya.
Crèdit Comprador: finançament a empreses amb domicili social fora d'Espanya, per a l'adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya.
Finançament Complementari: finançament a l'empresa estrangera que adquireixi els béns o serveis espanyols, que no s'hagi cobert en la seva totalitat amb un Crèdit Comprador
Modalitat: Préstec/lísing per Inversió.

Préstec per Liquiditat i Exportadors mitjà i llarg termini.


Tipus d'interès: tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
Termini d'amortització i carència: Si es finança 100% Liquiditat: 1, 2, 3 i 4 anys amb la possibilitat d'1 any de carència; si es finança Inversió: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15 i 20 anys amb fins a 2 de carència i si es finança Exportadors mitjà i llarg termini: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 amb fins a 3 de carència.
Comissions: En el cas d'Exportadors mitjà i llarg termini, l'entitat de crèdit podrà aplicar una comissió d'estudi/obertura. En tots els casos, s'aplicarà una comissió per amortització anticipada.
Garanties: A determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti l'operació llevat aval de SGR/SAECA.

Si necessita ampliar informació:

Ficha ICO Internacional Tramo I.Inversión y Liquidez

Ficha ICO Internacional Tramo II. Exportadores Medio y Largo Plazo

Més informació

 

Tramitació a les oficines bancàries i caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit.
Instituto de Crédito Oficial
Telèfon. 900 121 121