• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Comerç

Entitat ICF Institut Català de Finances

Ajut per a la creació d'ocupació i reactivació comercial.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2018

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Préstecs o lísings per a emprenedors, autònoms, microempreses i pimes del sector comerç, artesania, moda i serveis relacionats.

L’ICF aporta els fons. Banc Sabadell i Caixa Bank comercialitzen els préstecs (i avaluen la viabilitat financera del projecte). L’ICF coordina l’oferta de finançament entre les entitats financeres, el Departament d’Empresa i Coneixement i els beneficiaris.

Per facilitar l’obtenció del finançament, les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 70% del capital pendent per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import: per autònoms mínim de 15.000€ i per pimes mínim de 25.000€. Import màxim de 100.000€ per sol·licitant.

Termini: 5 anys, amb 1 de carència inclòs.

Interès: Euríbor a 6 mesos més un diferencial de fins al 3,70%.

Comissió: per amortització anticipada de fins a l’1%.

Garanties: a determinar per l’entitat financera col·laboradora (CaixaBank i Banc Sabadell), en funció del projecte.

Més informació

Referència legal ICF

ICF Institut Català de Finances
Telèfon 933 42 84 10