• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa ICEX Next de suport a la internacionalització de la Pime espanyola no exportadora o exportadora no consolidada

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

Les empreses participants comptaran amb:

  • 45 hores d’assessorament personalitzat en matèria d'internacionalització, que inclouen l'elaboració d'un pla de creixement internacional (30 hores obligatòries + 15 hores opcionals)
  • Anàlisi de model de negoci i anàlisi de màrqueting digital
  • Contractació d'un col·laborador per a l'execució del Pla d'Internacionalització de l'empresa

  • L'ICEX podrà subvencionar despeses de promoció i personal derivades de l'estratègia d'internacionalització planificada, tals com investigació de mercat, material de difusió i promoció, publicitat, participació en fires com a expositor, viatges de prospecció, etc.

ICEX co-finança el 50% de les despeses realitzades per a l'empresa, fins un màxim de 9.800€. Els 600€ corresponents a les anàlisis del model de negoci, financer i màrqueting digital seran finançats al 100%.
 
 

Referència legal Resolución de 22 de diciembre de 2017 (BOE num. 21/12/2017)

ICEX Instituto de comercio Exterior 
Telèfon. 902 192 000