• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement

Ajut en forma de garantia.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització27/12/2019

A qui s'adreça

Empreses

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en co-inversió amb inversions privades independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitat catalanes i els centres de recerca CERCA.

Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

a) Ser pimes no cotitzades, d’acord amb la definició de pimes de la normativa europea.

b) Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des de que ha iniciat la seva activitat econòmica o s’ha donat d’alta en un impost per la seva activitat econòmica.

c) No hagin distribuït beneficis ni provinguin d’una operació de concentració.

d) El seu objectiu principal ha de ser la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanes o als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA).

e) Queden excloses aquelles empreses en crisis definides en l’article 2.18 del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió i la Comunicació de la Comissió (2014/C249/01), de 31 de juliol de 2014, i les que estan subjectes a una ordre de recuperació pendent emesa per la Comissió Europea que hagi declarat un ajut rebut per aquesta empresa com il·legal i incompatible.

Més Informació

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/8/2018, de 4 de gener,(DOGC núm 7534 de 04/01/2018)

Departament d'Empresa i Coneixement

Telèfon 93 484 95 00

Nadal Bayà i Fons (nbaya@gencat.cat)