• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Participació en el programa Consolida't

Entitat Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El programa Consolida't ofereix als treballadors autònoms un itinerari personalitzat que inclou accions d'assessorament i de formació en aspectes clau de la gestió empresarial per afavorir la consolidació de les seves activitats.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

El programa Consolida't ofereix als treballadors autònoms un itinerari personalitzat que inclou accions d'assessorament i de formació en aspectes clau de la gestió empresarial per afavorir la consolidació de les seves activitats.
Entre altres, assessora sobre aspectes comercials i de màrqueting, de gestió econòmic-financera de negoci i ofereix una diagnosi economicofinancera i una estratègia per millorar el finançament de la seva activitat.

Característiques

Els participants reben 6 sessions d'assessorament personalitzat amb una durada total de 13 hores i 8 hores de formació obligatòria en les especialitats de compte de resultats i tresoreria. Així mateix, l'assessor que tutoritza el seu pla de treball li ofereix, segons les necessitats detectades, la participació en algunes d'aquestes píndoles formatives no obligatòries:

Introducció a la gestió de l'activitat econòmica: 5 hores
Aspectes jurídics i documentals de l'activitat: 15 hores
La gestió comercial i l'atenció al client: 15 hores
Màrqueting digital: 5 hores
La gestió eficaç del temps: 5 hores
Elaboració de pressupostos i gestió econòmica: 10 hores
Networking: 10 hores
Creixement personal: 5 hores
Estratègies de comunicació: 10 hores

Les 7 primeres píndoles també s'imparteixen en línia per evitar desplaçaments als participants. En el cas de les dues últimes (8,9), només s'imparteixen en format presencial.

Més informació

Referència legal RESOLUCIÓ TSF/2272/2016, de 10 d'octubre (DOGC. núm 7227 de 17/10/2016)

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Telèfon 93 483 11 11