• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia Directa Innovació

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2018

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

La finalitat del programa és que les empreses participants obtinguin un pla de creixement operatiu de la seva empresa i un pla d’acció per tal de donar resposta als seus reptes de creixement.

Característiques

Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:

1. Amortització a 3 anys: Euribor a un any + 0,2%.

2. Amortització a 5 anys: Euribor a un any + 1,2%.

Cobertura financera de fins al 75% del pressupost finançable (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).

Devolució: l'opció triada.

Carència: 1 any des de la finalització del projecte.

Ajut subjecta al règim de minimis

Avançament del 35% de l'ajut amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
Pressupost mínim elegible: 175.000 euros. Durada: fins a 18 mesos.

A empreses amb projectes d'innovació tecnològica amb alguns dels següents objectius: 1. Incorporació i adaptació activa de tecnologies que suposin una innovació en l'empresa, així com els processos d'adaptació i millora de tecnologies a nous mercats.

2. Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora tecnològica.

3. Aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat. No hi ha cap restricció pel que fa a sector o tecnologia.

En aquests projectes es finança Adquisició d'actius fixos nous; Costos de personal; Materials i consumibles; Col·laboracions externes; Despeses generals i Costos d'auditoria sempre que estiguin destinats en exclusiva o derivin directament de l'activitat d'innovació recolzada.

Més Informació

 

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Telèfon 91 581 55 00