• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Enisa Joves Emprenedors

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització01/01/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Té com a objectiu dotar dels recursos financers necessaris a pimes i (Startups) de recent constitució, creades per joves, perquè puguin escometre les inversions que necessita el projecte en la seva fase inicial.

Condicions

Ser PIME amb forma societària, constituïda, com a màxim, en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
Model de negoci innovador / nou.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Edat màxima dels que ostenten la majoria del capital no superior a 40 anys.
Es finançarà adquisició d'actius fixos i circulant necessari per a l'activitat.
Aportacions de socis per import del 50%, com a mínim, de la quantia del préstec sol·licitat a ENISA

Característiques del Finançament

Préstec participatiu

Import del préstec:

- Mínim: 25.000 €
- Màxim: 75.000 €
Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de les aportacions dels socis.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

- Primer tram: Euribor + 3,25% de diferencial.
- Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l'empresa, amb un límit màxim establert d'acord amb la valoració de l'operació fins a un màxim entre el 3 i el 6,0 %.

Comissió obertura: 0,5%

Venciment: màxim 7 anys

Carència: màxim 5 any.

Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.
Amortització mensual d'interessos i principal.
Sense garanties.

Més informació

 

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
Telèfon. 91 570 82 00