• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Enisa Creixement

Entitat ENISA - Empresa Nacional de Innovación, SA

Finançament per a projectes empresarials que contemplen millores competitives.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Dirigit a finançar projectes basats en models de negoci viables, rendibles i contrastats, enfocats a:

- La millora competitiva de sistemes productius i / o canvi de model productiu.

- L'expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, augment de gamma de productes / serveis, diversificació de mercats.

-
Busques capitalització o deute en mercats regulats.

- Et planteges finançar el teu projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Condicions

Ser PIME amb forma societària.
Model de negoci innovador / nou, amb clars avantatges competitius.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Estructura financera equilibrada.
Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
Nivell de Fons Propis com a mínim igual a la quantia del préstecs sol·licitat a ENISA.
Professionalitat en la gestió.
Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
Comptes dipositades en el Registre Mercantil per sol·licituds de fins a 300.000 € i estats financers auditats externament per a sol·licituds per imports superiors.

Característiques del Finançament

Préstec participatiu

Import del préstec:

- Mínim: 25.000 €
- Màxim: 1.500.000 €

Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

Interès mínim: Euríbor + un 3.75% de diferencial a determinar.

Interès variable màxim: entre el 3 i el 8% addicional a determinar en funció de la rendibilitat financera de l'empresa.

Comissió obertura: 0,5%

Venciment: màxim 9 anys, inclòs període de carència.

Carència: màxim 7 anys.

Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.

Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.

Amortització trimestral d'interessos i principal.

Sense garanties.

Més informació

Empresa Nacional de Innovación, SA (ENISA)
Telèfon. 91 570 82 00