ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

FOND-ICO pyme

Entitat ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament per a l'expansió de les companyies.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Finançament orientat a empreses espanyoles, que tot i que superades les primeres fases de implantació, realitzin inversions per impulsar el seu creixement.

Característiques del Finançament

Els recursos invertits hauran de tenir les següents destinacions: adquisició d’actius fixes productius, nous o de segona ma, l’IVA de les inversions, la compra d’empreses, les inversions en R+D+i i els processos de internacionalització.

Import de l’operació: en empreses innovadores de 750.000€ a 1.500.000€ i a empreses consolidades i en expansió: de 1.500.000 fins a 15.000.000€.

Modalitat: préstecs participatius i participacions en capital.

Termini: adaptat a la maduració del projecte.

Tramitació:

Les empreses interessades i susceptibles d’obtenir finançament podran contactar amb AXIS (societat gestora de FOND-ICO pyme) per presentar el seu pla de negoci que inclogui: descripció de l’empresa, pla estratègic a cinc anys, aplicació del recursos que FOND – ICO pyme va a aportar, estats financers històrics (dels tres exercicis anteriors), estats financers provisionals (a cinc anys).  

 

Més informació

 

 

AXIS Participaciones Empresariales
Telèfon. 91 523 16 54
axis@axispart.com