ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Accelera el Creixement

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització03/06/2019

A qui s'adreça

Empreses

 

Objectiu


La finalitat del programa és que les empreses participants obtinguin un pla de creixement operatiu de la seva empresa i un pla d’acció per tal de donar resposta als seus reptes de creixement.


Característiques


Aquest programa es porta a terme des de l’any 2012/13 amb 50 pimes per edició proporcionant els serveis necessaris per incidir en aquells elements que són claus per al creixement, com poden ser: la innovació tecnològica, la internacionalització, la comercialització, l’organització i equip directiu.


El programa té una durada de 9 mesos i està repartit en tres fases:


Fase 1: Selecció d’empreses participants
- Identificació
- Anàlisi
- Selecció


Fase 2: Reflexió i elaboració del pla de creixement (6 mesos)
- Sessió d’inauguració-networking (2 h)
- Sessions col·lectives (10 h)
- Sessions in company (19 h)


Fase 3: Suport a l’acció del pla de creixement (3 mesos)
- Sessions in company (20 h)
- Master Classes i Best Practices (24 h)
- Sessió de cloenda (2 h)


Posem a disposició de les empreses:
· Una persona tutora i un centre local de servei a les empreses al llarg de tot el programa.
· 39 hores d’assessorament expert individualitzat in company i 38 hores de formació col·lectiva.
· Sessions col·lectives, master classes i best practices amb experts i empresaris reconeguts.
· Networking i cooperació empresarial.
· Sessió de diagnosi en transformació digital.
· Sessió d’enfocament orientada a la definició de l’estratègia de l’empresa amb un comitè d’experts amb llarga experiència en programes de suport al creixement empresarial.
· Sessió d’orientació a l’acció, proposta “a mida” a l’empresa de continuació en la fase 3.

 


La participació en el programa té un preu per a l’empresa de 500 € + IVA, que representa el 10% del cost del programa.

 

Més Informació

 

PIMEC – Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
Telèfon. 93 496 45 00

Diputació de Barcelona
Telèfon. 93 402 22 22