ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Foment de la innovació i incorporació de talent en el sector agroalimentari i forestal

Entitat Asssociació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

Suport a les empreses en el sector agroalimentari i forestal.

TipusServei

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través del projecte "BCN Smart Rural", ha posat en marxa un programa de suport a les empreses del sector agroalimentari i forestal interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovació.

"BCN Smart Rural" és un projecte de desenvolupament rural impulsat per la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). El projecte, al seu torn, està cofinançat per la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i s’implementa a la zona no metropolitana de la demarcació de Barcelona


Característiques

Es dirigeix a empreses de l’àmbit no metropolità de Barcelona i que ofereix tres línies de suport:


Suport a les empreses que tinguin interès en acollir estudiants en pràctiques (amb possibilitat de subvenció a través del ⦁ Projecte Odisseu): s’ofereix assessorament en la planificació de les pràctiques, en la definició de les tasques a realitzar per l’estudiant, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb les universitats, en la definició del calendari i en la sol·licitud, si s’escau, d’un "Ajut al Pràcticum Odisseu".
Suport a les empreses que desitgin impulsar treballs de recerca acadèmica sobre reptes de la pròpia empresa: s’ofereix assessorament en la definició de la proposta de recerca, en el públic objectiu (Treballs Finals de Grau o de Màster), en el contacte amb les universitats, etc.
Suport a les empreses que tinguin interès en contractar un/a investigador/a per dur a terme un projecte estratègic d'innovació (amb possibilitat de subvenció a través del ⦁ Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya): s’ofereix informació sobre les avantatges que ofereix el "Pla de Doctorats Industrials" a les empreses, així com assessorament en la definició del projecte d’innovació, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb grups i centres de recerca, etc.

 

Més informació

Referència legal http://www.desenvolupamentrural.cat/noticies/fomentar-la-innovacio-i-incorporar-talent-a-les-empreses-agroalimentaries-i-forestals-reptes-de-bcn-smart-rural

Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

innovacio@arca-dr.cat

T. 665 69 45 68