• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia de Innovació Global CDTI

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Finançament de projectes d'inversió en innovació que permitin la internacionalització i creixement empresarial dels seus beneficiaris.

Els projectes han d'estar dirigits a la incorporació de tecnologies necessàries per a l'adaptació a nous mercats, millorar la posició competitiva de l'empresa i contribuir a la generació de valor afegit.

Característiques

Tipus d'interès fix en funció de les característiques de l'empresa i que es situa al voltant del 2% aproximadament.

Préstec de fins el 75% del pressupost total  finançable.

Període d'amortització: 7 anys.

Avançament  del 25%, 50% o 75% del préstec fins un màxim de 4M€ sense garanties addicionals

Pressupost mínim del projecte: 667.000€

Pressupost màxim del projecte: 10.000.000€

Durada del projecte: màxim 24 mesos.

Garanties: Es demanaran avals d'entitats financeres pel 50% del préstec, que poden arribar al 100% segons l'anàlisi econòmic-financer realitzat pel CDTI.

Partides finançables:

  1. Adquisició d'actius fixes nous relacionats amb la innovació que es vulgui implantar.
  2. Contractació de serveis externs i subcontractacions
  3. Despeses d'auditoria.

 

Més Informació

 

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Telèfon 91 581 55 00