• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL 2019. Nuclis R+D Economia Circular (àmbit dels residus).

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit de residus.


TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització16/09/2019

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d’Economia circular , específicament en l’àmbit dels residus

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:

- com a mínim 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut

o bé,

- que disposin d'una plantilla de com a mínim 5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l'ajut.

Característiques

Es consideraran objecte de subvenció els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en Economia Circular, àmbit en residus.

Els projectesd’R+Dhan d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, i han de tenir com a objectius:

-Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l’economia.-Que es generin el mínim de residus possible

-Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.

-Millora deprocessos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).

Més informació

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1918/2019, de 10 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7918 - 16.7.2019)

ACCIÓ  - Agencia Catalana per a la Competitivitat de l'Empresa

Natalia Nicolau

Telèfon 93  551 74 26