ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Cultura Liquiditat (Covid-19)

Entitat ICF Institut Català de Finances

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres:

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Termini

Fins exhaurir pressupost

Sol·licitud

  1. Demana el teu préstec “ICF Cultura Liquiditat” (al formulari s’haurà d’especificar en el camp “Breu resum de les necessitats de finançament” que es tracta de necessitats de liquiditat pel COVID-19).
  2. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, rebràs un correu amb les indicacions a seguir.

 

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat