ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

CESCE - Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores (Covid-19)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Descripció
 • Línia de crèdits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu del les assegurances a compte de l’Estat. (Les cobertures seran atorgades per CESCE.)
 • Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
 • No tenen que estar lligats a contractes d’exportació.
 • Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisis actual.
 • El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80%.
S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.
 
Beneficiaris
 

Empreses espanyoles considerades com a pimes (segons definició del Reglament UE), així com altres empreses de major mida, sempre que siguin entitats no cotitzades en les que concorrin les següents circumstàncies:

 • Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com a mínim, un dels següents requisits:
  • empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un 33% del total de la xifra de negoci, prenent com a referència la darrera informació financera disponible, o
  • empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant els darrers 4 anys).
 • Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19

Queden excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal o que tinguin incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb la Administració, registrades abans del 31 de desembre de 2019.

 

 

 

 

 

 

CESCE

Telèfon atenció client  902 11 10 10