ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Mesures del Departament de Cultura per flexibilitzar subvencions i ajuts per pal·liar la crisi del COVID-19

Entitat Departament de Cultura

Mesures del Departament de Cultura per flexibilitzar subvencions i ajuts per pal·liar la crisi del COVID-19 en l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització24/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per mesures preses per combatre'l.

En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot:

  1. a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
  2. b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.

c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional

Termini

Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-1

Tramitació

Departament de Cultura

Departament de Cultura

Telefon: 933 16 27 00