ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia d’avals per a les empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

Entitat ICO - Instituto Crédito Oficial

Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms pels efectes del COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a empreses i autònoms per a atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres necessitats de liquiditat.

Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions d’euros.

La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar el  finançament per fer front a salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.

S’amplia el límit de l’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les Líneas ICO de finançament a empreses i autònoms.

Característiques principals:

  • Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020
  • Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses (ajut mínimis)

Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació:

  • S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagin estat aprovades per l'entitat conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions posteriors sobre les seves condicions d'elegibilitat.
  • S’avalaran les operacions per sobre de 50 milions d'euros una vegada que ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a l'anàlisi de l'entitat financera.

Percentatges màxims dels avals.

  • En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.
  • En empreses que no reuneixin la condició de pime l'aval podrà cobrir com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.

Terminis

  • Termini de sol·licitud dels avals: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
  • Termini de venciment màxim de l'aval: El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.

Tramitació

A través de les entitats financeres.

Més informació

 

 

Instituto de Crédito Oficial
Telèfon. 900 121 121