• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajornament d’impostos del Govern de l’Estat (AEAT) / Covid-19

Entitat Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

El  govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit tributari.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització30/09/2020

A qui s'adreça

Empreses

Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).

 

Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000 euros, sense necessitat d’aportar cap tipus de garantia.

 

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)

Instruccions provisionals per sol·licitar l’ajornament: https://www.agenciatributaria.es/