• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Suplement de Crèdit a CERSA per al “Recolzament a la Petita i Mitjana empresa” (Covid-19)

Entitat CERSA (Compañía española de Reafianzamiento)

En consell de ministres del 31/03 s’acorda ampliar la partida pressupostària del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” destinada a dotar el Fons de “Provisiones Técnicas de la Compañía Española de Reafianzamiento”. El suplement de crèdit concedit és de 60 milions d’ Euros pel programa 433M «Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa»

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió de 31 de març 2020 el Reial decret llei 11/2020, que inclou un nou paquet de mesures per sostenir l'activitat econòmica, davant les dificultats transitòries provocades per la crisi de l'COVID-19. S'obre una línia amb cobertura extraordinària de el risc de crèdit d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19 per fomentar la concessió de crèdit de les entitats bancàries i Societats de Garanties Recíproques (sgr), que poden garantir el 100% de el risc de cadascuna de les operacions de finançament, sent CERSA qui garanteixi el 75%. Les SGR compten amb una gran capil·laritat territorial i capacitat d'arribar al microempresari i a l'autònom.

Tramitació

http://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/avales-para-pymes/

Referencia legal

BOE Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmicper a fer front a la COVID-19

Més informació

http://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/avales-para-pymes/