ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avals de Crèdit a CERSA per al “Recolzament a la Petita i Mitjana empresa” (Covid-19)

Entitat CERSA (Compañía española de Reafianzamiento)

En consell de ministres del 31/03 s’acorda ampliar la partida pressupostària del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” destinada a dotar el Fons de “Provisiones Técnicas de la Compañía Española de Reafianzamiento”. El suplement de crèdit concedit és de 60 milions d’ Euros pel programa 433M «Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa»

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Linia fonamentalment adreçada a microempreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, amb un pes destacat de la indústria. Adreçada a paliar els efectes de liquiditat de les pimes com a conseqüència de la COVID19.

L'aval pot arribar a garantir fins el 100% de risc de l'operació, amb la garantia de CERSA del 80% de l'operació.

L'objectiu de CERSA és facilitar a les pimes i autònoms de tota Espanya l'obtenció de tot tipus de finançament, amv especial incidència en les empreses de recent creació i menor mida i per tant, majors dificultats d'accés a recursos aliens.

Més informació

 

El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió de 31 de març 2020 el Reial decret llei 11/2020, que inclou un nou paquet de mesures per sostenir l'activitat econòmica, davant les dificultats transitòries provocades per la crisi de l'COVID-19. S'obre una línia amb cobertura extraordinària de el risc de crèdit d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19 per fomentar la concessió de crèdit de les entitats bancàries i Societats de Garanties Recíproques (sgr), que poden garantir el 100% de el risc de cadascuna de les operacions de finançament, sent CERSA qui garanteixi el 75%. Les SGR compten amb una gran capil·laritat territorial i capacitat d'arribar al microempresari i a l'autònom.

A qui va dirigit?

Aquests avals van dirigits a totes les pimes i autònoms que necessitin finançament per a un projecte empresarial que sigui viable i es vulguin beneficiar dels beneficis de l'aval d'una societat de garantía recíproca (SGR), bien porque no tienen garantías suficientes para obtener un crédito de la entidades financieras, bien porque contando con el aval de una SGR sus condiciones de tipo de interés y plazos de amortización mejorarán sensiblemente y bien porque requieran el aval para garantizar compromisos distintos a los de financiación y lo puedan obtener de las SGR en mejores condiciones que de otros proveedores de avales.

 

Tramitació

http://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/avales-para-pymes/

Referencia legal

BOE Real Decret-Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmicper a fer front a la COVID-19

Més informació

http://www.cersa-sme.es/garantias-y-avales/avales-para-pymes/