ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Devolució de despeses i concessió d’ajuts per cancel·lació d’activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals (Covid-19)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

  •  S’habilita ICEX España Exportación e Inversiones, per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de comerç internacional, que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència de la COVID-19. En el supòsit d'ajornament l'empresa haurà de justificar motivadament la seva impossibilitat d'acudir a la nova edició
  • S'habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores d'ICEX i a les pròpies entitats col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures edicions, quan les activitats siguin cancel·lades com a conseqüència de l'COVID 19.

Formulari de contacte

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/contacto/formulario-de-contacto/index.html

Referencia Legal

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

Article 40

 

ICEX

Telèfon:  913 497 100