ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Cultura

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura estudia la viabilitat tècnica del projecte.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una part d’assumpció de risc per part del Departament de Cultura.

Condicions financeres:

  • Préstecs per a inversió:

Import: fins al 100% de la inversió, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim d'1.000.000 d'euros, amb caràcter general.

Termini: màxim 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,95%.

Comissions: d'obertura màxima del 0,50%, amb un mínim de 250€.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Cultura.

  • Préstecs per a circulant:

Import: mínim de 20.000 euros i màxim de 600.000 euros, amb caràcter general.

Termini: màxim 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,95%.

Comissions: d'obertura màxima del 0,50%, amb un mínim de 250€.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Cultura.

 

Més informació

Referència legal: 

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-cultura-liquiditat

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-cultura-liquiditat