ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Situacions d'emergencia Empresa

Entitat ICF Institut Català de Finances / Departament d'Empresa i Coneixement

Préstecs per a projectes d’inversió o circulant que atenguin la recuperació de l’activitat d’empreses incloses dins de l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement (indústria, turisme i comerç) que resultin afectades per situacions d’emergència com accidents, terratrèmols, esfondraments, incendis, aiguats, tempestes, ventades o qualsevol altra causa que per acord del govern es pugui determinar.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització31/12/2020

A qui s'adreça

Empreses

Compten amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,25% (pels préstecs per a circulant) i de fins el 3,75% (pels préstecs per a inversió) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres

Import:

Entre 50.000€ i 400.000€

Termini:

  • Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
  • Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès:

  • Per a circulant: tipus fix 3,25%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,25% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
  • Per a inversió: tipus fix 3,75%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,75% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.

Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,50% més els costos de ruptura associats.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, el Departament d’Empresa i Coneixement assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Més informació

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat