ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a les persones treballadores autònomes amb activitat al municipi i empreses amb establiment obert al públic, que s'han vist afectades econòmicament per l'estat d'alarma - COVID-19

Entitat Ajuntament de Sallent

Mesures excepcionals per tal de poder reactivar l’economia local. Es vol dur a terme dues línies d’ajuts directes a autònoms i comerços del municipi, compatibles entre elles, per tal de poder ajudar econòmicament aquells agents econòmics que pateixen la situació derivada de la pandèmia del covid-19 i el posterior estat d’alarma.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització19/06/2020

A qui s'adreça

Empreses

Ajuts econòmics d'urgència a les persones treballadores autònomes amb activitat a Sallent i a les empreses amb establiment obert al públic a Sallent, mitjançant dues línies d'ajuts. 

LÍNIA 1 D'AJUTS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AMB ACTIVITAT A SALLENT

L'ajut consisteix en una prestació econòmica única de 150,00 euros, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i per a les persones treballadores autònomes no obligades al tancament de l'activitat que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus.

LÍNIA 2 D'AJUTS PER A LES EMPRESES AMB ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC A SALLENT

L'ajut consisteix en una prestació econòmica entre 150,00 euros i 210,00 euros, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de les empreses amb un màxim de 6 empleats (persona física o jurídica) que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis en un establiment obert al públic a Sallent abans de decretar el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i per a la mateixa tipologia d'empreses, en aquest cas no obligades al tancament de l'activitat, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus.

Beneficiaris

1. LÍNIA 1 D'AJUTS PER A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES AMB ACTIVITAT A SALLENT

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, empadronades a Sallent i donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, amb centre de treball o activitat a Sallent.

2. LÍNIA 2 D'AJUTS PER A LES EMPRESES AMB ESTABLIMENT OBERT AL PÚBLIC A SALLENT

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les empreses amb un màxim de 6 empleats (persona física o jurídica) que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis en un establiment obert al públic a Sallent abans de decretar el seu tancament per l'estat d'alarma.

Quantia dels ajuts

La quantia de l'ajut de la línia 1 és de 150,00 euros per autònom que compleixi la condició de beneficiari de la línia 1.

La quantia de l'ajut de la línia 2 és de 150,00 euros per empresa que compleixi la condició de beneficiari de la línia 2. Aquesta quantitat es podrà incrementar fins un màxim de 210,00 euros pels següents motius:

a) Per tenir un vehicle destinat al 100% a l'activitat de l'empresa, s'afegirà un import addicional de 20,00 euros.

b) Per realitzar una correcta gestió de residus comercials, s'afegirà un import addicional de 20,00 euros.

c) Per tenir una terrassa amb taules i cadires a la via pública amb servei de bar o restaurant, s'afegirà un import addicional de 20,00 euros.

El compliment dels requisits per obtenir els imports addicionals de la línia 2 s'acreditarà mitjançant declaració responsable que inclou el formulari de sol·licitud.

Més informació


 

Referència legal BOP Data 25-5-2020

Ajuntament de Sallent

T. 938370200