• Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

ICF - Economia social i cooperativa

Entitat ICF Institut Català de Finances / Departament de Treball, Afers Socials i Families

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2022

A qui s'adreça

Empreses

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A partir del 9 de juny i fins el 31/12/2022 es poden sol·licitar les ajudes destinades a l'aportació de capital per finançar empreses d'economia social. L'ajuda consisteix en una garantia addicional que aporta el Departament de Treball sobre un préstec que ha de concedir l'Institut Català de Finances (ICF) per a projectes d'inversió o circulant d'empreses d'economia social.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

Beneficiaris:

 • Societats cooperatives, incloses les agràries.
 • Societats laborals i federacions de cooperatives.
 • Societats Agràries de Transformació.
 • Les federacions de les entitats de l’economia social 
 • Empreses d'inserció.
 • Centres Especials de Treball.
 • Fundacions i associacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

Tipus de préstecs:

 • Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.
 • Préstecs per a capitalització d'entitats.
 • Préstecs per a circulant.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Més informació i tramitació

 

 

Referència legal DOGC Núm. 8149 Data 8/6/2020

ICF Institut Català de Finances
Telèfon. 933 428 422

consultes@icf.cat