ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia COVID per a les Micro i Petites Empreses Industrials

Entitat Departament d'Empresa i Coneixement / Subdirecció General d'Inversió Industrial

Subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit.

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 01/07/2020  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Micro i petites empreses industrials.

Les que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades pels codis CCAE 10 a 33, i les de serveis a la producció de les CCAE 35 a 39.

Requisits

Tenir menys de 49 treballadors i acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació al mateix període de l’any 2019, i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

Quantia dels ajuts

La subvenció consistirà en una aportació única de 1.500,00 euros per cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Ajut en concurrència competitiva.

Despeses subvencionables

  • És subvencionable el nombre de treballadors/ores amb contracte indefinit mantingut per l’empresa beneficiària entre l’1 de març de 2020 i, almenys, fins al 31 de desembre de 2020.
  • Es considerarà que s’ha acomplert l’objecte de la subvenció si s’ha mantingut, almenys, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020. L’incompliment d’aquest punt comporta la revocació total de l’ajut atorgat.

Si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% delstreballadors/ores amb contracte indefinit, l’ajut es reduirà proporcionalment.

Tramitació

Referència legal DOGC Núm. 8152 Data 11/06/2020

Contacte

Subdirecció General d'Inversió Industrial

spi.emo@gencat.cat