ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a autònoms, petites empreses i microempreses, comerç minorista i sector cultural que hagin vist disminuïts els seus ingressos per la COVID-19

TipusServei

Estat En termini

Data de finalització24/07/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L'objecte d’aquesta convocatòria és pal·liar i actuar de manera immediata, davant les conseqüències derivades de la crisi econòmica provocada pel COVID-19, mitjançant la concessió de subvencions directes a autònoms, petita empresa i microempresa, comerç minorista i persones dedicades al sector cultural, que hagin vist disminuïts els seus ingressos, per tal de pal·liar els efectes negatius que ha tingut aquesta crisi sanitària, i poder fer front a despeses i perjudicis ocasionats pel tancament dels seus establiments o suspensió de la seva activitat, facilitant d’aquesta manera el manteniment de l’activitat comercial i la promoció econòmica.

Beneficiaris:

La quantia de l'ajuda ascendirà a un màxim de 400,00 euros.

Més informació

 

Referència legal BOP de Barcelona de data 06-07-2020

Ajuntament de Viladecavalls

Tel. 93 788 71 41