• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Cupons Startup

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa
TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització28/02/2021

A qui s'adreça

Empreses

Els Cupons a les startups tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització de la COVID-19 donant suport en la resolució de necessitats immediates de finançament, de vendes o en l’estratègia de creixement. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part de proveïdors experts en la presa de decisions i es poden bescanviar pels següents serveis:

  • Assessorament financer
  • Assessorament en l’estratègia comercial o de màrqueting
  • Assessorament d’equips, gestió interna o millora de processos
  • Assessorament estratègic

Ajut màxim: 1.600 euros.

Beneficiaris:

Les startups beneficiàries dels ajuts han de complir amb els següents requisits:

  • Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals. 
  • L’equip fundador ha d’estar format per emprenedors i no per empreses o institucions. Aquests han de tenir la majoria del capital de l’empresa (50%). 
  • Les startups beneficiàries han d’haver complert els 6 mesos o tenir menys de 10 anys des de la seva constitució.
  • Ha de desenvolupar un producte, servei o model de negoci clarament innovador i amb un alt potencial de creixement. 

Termini:

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la convocatòria i fins el 28 de febrer de 2021.

 

Més informació i tramitació

 

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1658/2020, de 8 de juliol, (DOGC. Núm 8178)

ACCIÓ

start-upcatalonia.accio@gencat.cat