ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per finançar les empreses dels sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria, per adaptar-se a la COVID-19

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització07/11/2022

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Objecte:

Subvencionar les despeses que han realitzat les empreses dels sectors del comerç, la restauració i l’hoteleria, per adaptar-se a l’aplicació de mesures higièniques preventives davant el risc de propagació de la Covid-19 entre les persones treballadores, clients/es i usuaris/es. La finalitat d’aquestes subvencions és la de contribuir a la reactivació socioeconòmica de Granollers una vegada finalitzat l'estat d'alarma, així com la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, en el col·lectiu d’empreses dels sectors del comerç, la restauració i l’hoteleria.

Quantia:

Es subvenciona el 50% de la despesa que reuneixi els requisits, fins a un import màxim de 300,00 € per cada persona beneficiària, d'acord amb la proposta que formuli la Comissió de Valoració a l’òrgan instructor.

El percentatge de subvenció es podrà incrementar, sense superar el 75% de la despesa, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la suma d’imports sol·licitats. 

Més informació

 

Referència legal Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 8-10-2020

Ajuntament de Granollers

T. 938 42 66 10