ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit associades a l'impacte econòmic de la COVID-19

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització13/11/2020

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

L’objecte és la convocatòria de la concessió d’ajuts a autònoms i a microempreses de Mataró, afectats en
la seva activitat pel COVID19, i que hagin subscrit operacions de préstec amb entitats de crèdit, a partir de
l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19. S’inclouen com a possibles beneficiàries
d’aquests ajuts les microempreses i entitats de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària amb activitat
empresarial.

La destinació dels recursos derivats de l’operació de préstec subscrita ha de ser algun dels següents
conceptes:

a) Manteniment de l’estructura empresarial afectada per l’estat d’alarma (personal, pagament a
proveïdors,..)
b) Reconstrucció, reenfocament de l’activitat, reorientació del negoci, obertura de noves línies d’activitat i
en general qualsevol inversió i mesura adreçada a la millora de la competitivitat i supervivència de
l’activitat empresarial.
c) Accions específiques per a la transformació o el reforç digital de l’activitat de l’empresa.
d) Despeses derivades de l’adopció de mesures per a la prevenció sanitària i de contagi derivat de la
covid

 

Referència legal BOPB Data 14-10-2020

Contacte

Telèfon 937 58 21 00