ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a activitats de promoció del comerç, any 2020

Entitat Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/convocatoria/522909

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Aquesta convocatòria va adreçada a aquelles entitats que duguin a terme activitats de promoció del comerç i serveis afins al terme municipal de Cerdanyola del Vallès, i siguin d’interès públic local.

El pressupost general per aquest ajut és de 26.200,00 euros.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'endemà al dia de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un període de 7 dies naturals.

Referència legal BOP de Barcelona Data: 24-12-2020

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Telèfon: 935808888