ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Acreditació d'entitats i empreses TECNIO per al període 2020-2023

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

TipusServei

Estat En termini

Data de finalització 30/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment el ecosistema català d'innovació. Això ha de contribuir a incentivar l'activitat del mercat tecnològic català entre els generadors de tecnologia, els compradors, els facilitadors i altres col·laboradors del procés com, entre d'altres, els consultors, agents de patents i les escoles de negoci.

S'entén com a desenvolupadors de tecnologia TECNIO els grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els grups i/o centres del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ubicats a Catalunya i els centres de recerca de Catalunya CERCA i que compleixin els requisits d'elegibilitat i atributs detallats als apartats 1.1 i 1.2 de l'Annex a aquestes bases.

Més informació

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC Núm. 8019 publicat el 09-12-2019)

Contacte

Telèfon: 935676184