ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Cultura Liquiditat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització21/10/2021

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu d'aquesta línia de finançament.

Tramitació

Més informació

Contacte
Telèfon. 933 428 422
consultes@icf.cat