ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions del programa d’iniciació i consolidació de l’exportació ICEX Next.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2021

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

El programa ICEX Next té com a finalitat introduir i consolidad la cultura exportadora en la petita i mitjana empresa espanyola per tal que aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial. Per això ofereix a l’empresa assessorament especialitzat a través de consultors experts pel desenvolupament de la seva estratègia exterior i millora de la seva competitivitat internacional i subvenciona determinades despeses que deriven del disseny i implantació de l’estratègia internacional.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els requisits.

Convocatòria 2021

Dins d’aquesta convocatòria es realitzaran 4 procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds:

  1. Procediment 1: de l’1 al 28 de febrer de 2021
  2. Procediment 2: de l’1 al 31 de maig de 2021
  3. Procediment 3: de l’1 al 30 de setembre de 2021
  4. Procediment 4: de l’1 al 31 de desembre de 2021

Més Informació

Bases de la convocatòria

Referència legal BOE Data: 21-01-2021

Contacte

Telèfon 913 497 100