ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa Crea Feina+ Barcelona 2021

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització15/11/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Programa “Crea Feina+ Barcelona 2021” constitueix una nova iniciativa per d’impulsar la creació d’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació d’entre 450 i 500 persones en situació d’atur, amb diversos
objectius específics com són la dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació, la promoció del creixement de les empreses beneficiàries i facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions d’atur, especialment d’aquelles incloses en col·lectius amb especials dificultats d’inserció, com son les persones joves, majors de 45 anys i dones.

Beneficiaris

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les empreses, individuals o en forma societària, i les entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball en algun dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que vinguin desenvolupant la seva activitat des d’un mínim de sis mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció serà de 5.000€ ó 6.000€, segons el col·lectiu on s’inclou la persona treballadora
contractada, per cada contracte de treball realitzat no inferior a 6 mesos i a jornada completa. 

Més informació

Referència legal BOP de Barcelona Data: 12-04-2021

Contacte

Telèfon: 93.153.70.10