ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització15/10/2021

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

  •  Poden ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció els ajuntaments de Catalunya i les associacions empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en l'àmbit on es vol aplicar la creació d'una APEU.
  • També en poden ser beneficiàries aquelles associacions amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre que, mitjançant un document privat de vinculació, tinguin l'encàrrec almenys del 25% dels titulars del dret de possessió en l'àmbit de referència de l'APEU. El document privat de vinculació entre l'associació i almenys el 25% dels titulars del dret de possessió per a l'impuls de l'APEU ha d'incloure les finalitats concretes de les bases.

Quantia

La subvenció consistirà, en cas que els beneficiaris siguin ajuntaments, en una aportació única del 75% de les despeses subvencionables, amb un límit de 15.000,00 euros d'ajut per projecte d'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència.

Més informació

Referència legal DOGC Núm. 8403 Data 06-05-2021

Contacte

Telèfon: 93 484 95 00