ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la reactivació de comerços i serveis locals, any 2021

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització15/01/2022

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, de subvencions per a la reactivació dels comerços i serveis de la Granadella per a l’any 2021.

Beneficiaris

Tindran la condició de beneficiaris d’aquesta subvenció a les persones majors de 18 anys empadronades al municipi de la Granadella. S’utilitzarà el padró del dia de l’aprovació de la convocatòria.

Quantia

L’import de la subvenció serà la suma dels imports dels vals presentats junt amb la sol·licitud d’ajut pels comerços i serveis adherits.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 5.000,00 euros i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 430-48 de l’estat de despeses del pressupost per a l’exercici 2021.

Més informació

Referència legal BOP de Lleida Data: 13-05-2021

Contacte

Telèfon: 973 133 017