ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi, exercicis 2021 i 2022

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització31/12/2022

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Beneficiaris

  1. Dels ajuts a la contractació de persones del municipi:
    Podran ser beneficiaris dels ajuts que preveuen aquestes bases els autònoms i empreses que contractin persones mitjançant la Borsa de treball de l'Ajuntament de la Canonja i constin empadronades al municipi, un mínim de 6 mesos abans de la contractació.
  2. Dels ajuts als nous emprenedors i l’afavoriment de la creació i l’establiment de noves empreses:
    1. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat, empadronades o residenciades legalment al municipi de la Canonja, amb un mínim d'un any d'antiguitat, que instal·lin una nova empresa al terme municipal de la Canonja, durant el període comprés entre l’1 de juny de 2020 i el 31 de desembre de 2022, o efectuïn un traspàs de negoci.
    2. Aquelles persones físiques o jurídiques amb limitació de responsabilitat no empadronades o residenciades al municipi de la Canonja, que instal·lin una nova empresa al terme municipal durant el període comprés entre l’1 de juny de 2020 i el 31 de desembre de 2022 i contractin un treballador, per un període mínim de 3 mesos, mitjançant la Borsa de treball municipal i empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Quantia

La dotació màxima als efectes de la present convocatòria, anualitat 2021, es fixa en 25.000 €. La dotació màxima per al finançament de les subvencions, per l’any 2022, s’estableix en 50.000 €.

Més informació

Referència legal BOP de Tarragona Data: 04-06-2021

Contacte

Telèfon: 977 543 489