ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts de transport a les persones participants als Projectes Singulars de la Línia 1 2020 (SOC – TRANSPORT), any 2021

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització15/10/2021

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria corresponent al 2021 per concedir ajuts a les entitats que han estat beneficiàries dels projectes Singulars 2020 de la Garantia juvenil, i que hagin finançat mitjançant fons propis les despeses de mobilitat de les persones joves per facilitar la seva assistència a les actuacions programades en els seus projectes.

Beneficiaris

Poden participar en aquesta Resolució les entitats que hagin estat beneficiàries de les actuacions previstes a l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, i a la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, i que, d´acord amb l´article 5.7. de l'annex 1 de l´esmentada Ordre hagin previst, en el seu projecte, uns ajuts de transport per a les persones participants en els programes que donen compliment al projecte Singulars.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 100.000,00 euros.

Més informació

Referència legal DOGC núm. 8495 Data 06.09.2021