ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvenció de les despeses financeres préstecs ICF Cultura Liquiditat derivades de l'impacte de la COVID-19 en la seva activitat

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/01/2022  

A qui s'adreça

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a les empreses i entitats culturals que pateixen tensions de liquiditat derivades de l'impacte de la COVID-19 en la seva activitat.

En concret, se subvencionen les despeses financeres dels préstecs per liquiditat que els ha concedit l'Institut Català de Finances (tram ICF Cultura Liquiditat), en els termes i les condicions que estableix el pacte quart, lletres c) i d), del Conveni de col·laboració signat l'1 d'agost del 2013 entre l'Institut Català de les Empreses Culturals i l'Institut Català de Finances, per al finançament d'empreses i entitats dels àmbits culturals, segons la redacció donada per la tercera addenda del Conveni, signada el 27 d'abril del 2020.

Beneficiaris

Únicament poden optar a les subvencions les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense ànim de lucre que hagin obtingut un dels préstecs que estableix la base 1.1.

Quantia

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 255.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 25 de novembre del 2021 al 31 de gener de 2022, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal DOGC núm. 8543 Data 15.11.2021

Contacte

Telèfon: 935 529 167