ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 15/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Concessió de subvencions a micro, petites i mitjanes empreses industrials i de serveis a la producció per a la implementació de projectes de transformació digital, mitjançant l'adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) i la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0, necessàries per a la transformació digital del procés productiu de plantes ubicades a Catalunya, que permetin millorar la competitivitat i la sostenibilitat en un entorn de pandèmia i de transformació del sector industrial.

Beneficiaris

Podran accedir a aquests ajuts les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 900.000,00 euros.

Quantia

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d'ajut per projecte.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del 15 de setembre de 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores

Referència legal DOGC Núm 8696 Data 27.06.2022

Contacte

Telèfon. 93 484 95 00

spi.emo@gencat.cat