ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad” (Bases Reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023   Dates provisionals

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores que han de regir els programes d’ajuts “Activa Industria 4.0”, “Activa Crecimiento” i “Activa Ciberseguridad” que tenen com a finalitat impulsar el creixement de les petites i mitjanes empreses.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Creixement” en el marc de l’impuls a la pime.  

La convocatòria té com a finalitat el finançament de serveis d’assessorament especialitzat en creixement empresarial, transformació digital a indústria 4.0 o ciberseguretat, que serveixin a les empreses beneficiaries per impulsar la seva competitivitat a través de tres programes d’ajuts:

 • Activa Industria 4.0: L’objectiu és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i elaborar un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. El programa va dirigit a pimes de la indústria manufacturera.
 • Activa Crecimiento: El seu objectiu és oferir un diagnòstic i anàlisi de l’empresa per tal de detectar les seves àrees potencials de creixement i elaborar un Pla de Creixement amb propostes de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting, comercialització i finances, entre d’altres. El programa va dirigit a tot tipus de pimes.
 • Activa Ciberseguridad: L’objectiu és oferir una anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per elaborar un Pla de Ciberseguretat específic amb un disseny d’accions de millora en l’àmbit de la ciberseguretat. El programa va dirigit a tot tipus de pimes.

Actuacions subvencionables

Les característiques dels serveis d’assessorament seran les següents, segons el programa que correspongui:

 • Programa Activa Industria 4.0: L’assessorament es durà a terme a través de reunions individualitzades amb l’empresa i la realització de tallers temàtics i demostratius. Com a regla general el programa tindrà una duració de quatre mesos per a cada empresa beneficiària i amb un mínim de 50 hores d’assessorament repartides en les següents etapes:
  • Diagnòstic de la situació de partida de l’empresa en termes de maduresa digital
  • Elaboració del Pla de Transformació Digital
  • Taller grupal i tancament de la prestació del servei
 • Programa Activa Crecimiento: L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb l’empresa i la realització de tallers temàtics que ajudin a l’empresa a definir el procés d’implementació de les accions recollides al Pla de Creixement. Com a regla general el programa tindrà una duració de quatre mesos per a cada empresa beneficiària i amb un mínim de 50 hores d’assessorament repartides en les següents etapes:
  • Diagnòstic i anàlisi intern de l’empresa
  • Elaboració del Pla de Creixement
  • Taller grupal i tancament de la prestació del servei
 • Programa Activa Ciberseguridad: L’assessorament es prestarà a través de reunions individualitzades amb l’empresa i la realització de tallers temàtics de sensibilització amb l’objectiu d’integrar la Ciberseguretat a l’estratègia empresarial. Com a regla general el programa tindrà una duració de quatre mesos per a cada empresa beneficiària i amb un mínim de 20 hores d’assessorament repartides en les següents etapes:
  • Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat de l’empresa
  • Elaboració del Pla de Ciberseguretat
  • Taller grupal i tancament de la prestació del servei

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests programes d’ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal i centre operatiu principal a Espanya. Les corresponents convocatòries de cada un dels programes podran establir requisits addicionals.

Quantia

La intensitat de l’ajut que es concedeixi podrà ser del 100% dels costos subvencionables del projecte fins a assolir els màxims següents per a cada beneficiari:

 • Activa Industria 4.0: 7.400 euros
 • Activa Crecimiento: 6.150 euros
 • Activa Ciberseguridad: 2.140 euros

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a les corresponent convocatòries per a cada programa d’ajuts.

Més informació

Notícia Moncloa

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Bases reguladores BOE núm. 204 del 25-08-2022

Contacte

91 349 56 00

contacto@eoi.es