ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Linia d´Avals Inversió

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 01/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

Beneficiaris empreses i autonoms del territori nacional sol.licitants de finançament per a noves inversions.

Objectiu

L´objectiu d´aquesta linia es avalar el finançament concedit a empreses i autonoms per atendre les seves necessitats financeres de liquidessa derivades de la realització de noves inversions que portin terme dins del territori Nacional.

Import pressupostari

La linia d´avals està aprovada amb un pressupost total de 40.000 milions d´euros, dels quals s´estableixen 6 trams.

Import beneficiari

Fins un màxim de 1.500.000 € , en un plaç màxim de 5 anys en un o diferents préstecs d´empreses o autonoms.

Avals

Les modalitats de financiació elegibles seran nous préstecs, leasing, renting, confirming i altres modalitats de financiació, otorgats a autonoms i empreses de tots els sectors d´activitat que tinguin domicili social a Espanya i que s´hagin vist afectats per els efectes econòmics derivats del Covid19 i que cumpleixin els requisits del reglament de la convocatòria.

Préstecs i altres operacions otorgats a empreses en fase de conveni que tinguin domicili social a Espanya i s´hagin vist afectats per els efectes econòmics derivats del covid19.

El porcentatge de l´aval cubrirà com a màxim del 80% del principal de l´operació per a pimes i autonoms i fins el 70% del principial de l´operació per a les empreses que no tinguin la consideració de pimes.

Més informació

ICO
Telèfon. 900 121 121