• Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Programa TECNIOspring Industry

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització30/09/2019

A qui s'adreça

Empreses

Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:


Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.


Als efectes d'aquestes bases, el número de treballadors es calcularà en unitats de treball anual (UTA), és a dir el nombre de persones que treballen a l'empresa a temps complet durant tot l'any. El treball de persones que no treballen tot l'any, o que treballen a temps parcial, es comptarà com a fraccions d'UTA. Els treballadors autònoms podran computar com a plantilla si tenen la consideració d'autònoms econòmicament dependents. Es considera que un autònom és econòmicament dependent si almenys un 75% dels seus ingressos provenen d'un únic proveïdor.


Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que apareixen al web http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

Més Informació

 

 

Referència legal RESOLUCIÓ EMC/1987/2019, de 15 de juliol. (DOGC núm. 7922 publicat el 22/07/2019 )

ACCIÓ Agència per a la Competitivitat Empresarial

Informació: www.tecniospring.com

Consultes: tecniospring.accio@gencat.cat