Comunitats RIS3CAT
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Comunitats RIS3CAT

La unió fa la innovació

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector?

Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

En la primera convocatòria s’han posat en marxa cinc comunitats que ja desenvolupen més d’una vintena de projectes. Descobreix i participa de les Comunitats RIS3CAT!

 

Les Comunitats RIS3CAT compten amb el finançament de 72 milions d’euros de pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020.

Ofereixen fins al 50% de subvenció per a projectes a partir de 200.000 euros on s’hi integrin entre dos i 12 participants durant tres anys.

Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació català que impulsin plans d’actuacions emmarcats en els eixos de l’estratègia RIS3CAT, en els àmbits sectorials líders següents:

 • Indústria alimentària
 • Indústries de la química, energia i recursos
 • Indústries de la mobilitat sostenible
 • Indústria del disseny
 • Indústries culturals i basades en l'experiència
 • Indústries de la salut i ciències de la vida
 • Sistemes industrials

 

El funcionament de les Comunitats RIS3CAT ve marcat per aquestes tres fases:

Fase 1: Definir

En aquesta primera fase cal establir l’estructura de membres que formaran part de la Comunitat, el seu àmbit sectorial i elaborar un Pla d’actuacions conjunt.

Fase 2: Formalitzar

Un cop definit el Pla d’actuacions i abans de començar a treballar-hi, cal acreditar la Comunitat. Per fer-ho, cal consultar les bases i la convocatòria de l’ajut i presentar l'imprès i documentació corresponents a ACCIÓ.

Fase 3: Implementar

Quan s’hagi obtingut l’acreditació, s’iniciaran les actuacions definides al Pla d’actuacions. En aquesta fase es poden obtenir fons de finançament en condicions preferents per desenvolupar el Pla d’actuacions.

 

Consulta’ns i t’ajudarem a construir la proposta de Comunitat RIS3CAT!

Poden formar part d’una Comunitat RIS3CAT totes aquelles empreses i agents del sistema d’R+D i Innovació (centres tecnològics, centres de recerca, universitats, hospitals, etc.) amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin, entre d’altres, els següents requisits:

 • La Comunitat ha d’emmarcar-se en un dels àmbits sectorials líders.
 • Els membres de la Comunitat han de tenir al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • La Comunitat ha de tenir un mínim de vuit membres no vinculats entre ells (un d’ells ha d’actuar com a entitat coordinadora). D’aquests, un mínim de quatre membres han de ser empreses.
 • Les empreses que presentin costos subvencionables superiors a 400.000€ hauran de passar una autoavaluació financera.
 • El nombre màxim de participants als projectes és de 12 membres.
 • El pressupost mínim de cada Comunitat RIS3CAT ha de ser de 7M€.

 

Contacta'ns per conèixer-ne tots els detalls!

En la primera convocatòria 2015, ACCIÓ ha destinat 19,1 milions d’euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per acreditar 5 Comunitats RIS3CAT en els àmbits sectorials següents: dues a Indústries de la salut, Alimentació, Química, energia i recursos i Mobilitat sostenible. Totes elles han mobilitzat una inversió en recerca i innovació superior als 43 milions d’euros.

Coneix les Comunitats i els seus plans d’actuacions:

 • INNOÀPAT, Comunitat per una cadena alimentària sana, segura i sostenible
 • NEXTHEALTH, Comunitat de solucions multidisciplinàries per als propers reptes de salut
 • ENERGIA, Comunitat de l’energia
 • MOBILITAT ECO, Comunitat de la mobilitat de baixes emissions
 • TEC-SALUT, Comunitat per a una tecnologia aplicada a la salut

 

Coneix les Comunitats

En la primera convocatòria 2015, ACCIÓ ha destinat 19,1 milions d’euros provinents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per acreditar 5 Comunitats RIS3CAT en els àmbits sectorials següents: 2 a Indústries de la salut, Alimentació, Química, energia i recursos i Mobilitat sostenible, que han mobilitzat una inversió en recerca i innovació superior als 43 milions d’euros

Coneix les Comunitats i els seus plans d’actuacions:

Aquesta Comunitat de l'àmbit de la indústria alimentària i coordinada per l'IRTA, pretén augmentar la inversió en R+D i Innovació de les empreses catalanes agroalimentàries com a mesura per millorar la seva competitivitat, tenint en compte les demandes del consumidor relacionades amb tres grans reptes de la cadena alimentària: 

 • Alimentació i el seu efecte sobre la Salut
 • Seguretat Alimentària
 • Sostenibilitat lligada als processos de la indústria alimentària

Actuacions

ENTITAT LÍDER

ACTUACIONS

PARTICIPANTS

Associació Catalana d'Innovació del Sector Carni Porcí

Q-PORK: Alternatives de millora de la qualitat de la carn de porc i productes derivats

15

Andres Pintaluba, SA

KETRENOVIN: La biotecnologia com a KET clau en l’obtenció de nous ingredients d’alt valor afegit pel sector agroalimentari català

11

Laboratorios Ordesa, SL

MICROBIOTA: Identificació de nous ingredients moduladors de la microbiota humana i animal fent ús de la biotecnologia industrial, les tecnologies òmiques i les tecnologies de big data

11

Creaciones Aromáticas Industriales, SA

PERFILS: Aliments amb perfils nutricionals millorats adreçats a poblacions amb requeriments nutricionals específics

8

Hipra Scientific SLU

SMARTPROD: Nous productes per a la prevenció, noves estratègies vacunals i eines sanitàries per a garantir el subministrament de proteïna animal de qualitat, augmentant la rendibilitat, la competitivitat i la seguretat alimentària

7

Corporacion Alimentaria Guissona, SA

UMBILICAL: Creació d’una nova línia productiva de vedells amb major vitalitat, menys mortalitat durant la fase lactant, i de proximitat, provinents de granges lleteres locals

3

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

AUTENFOOD: Autenticació, traçabilitat i seguretat alimentària dels productes agroalimentaris catalans per una millor detecció del frau alimentari

6

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Salut i Ciències de la Vida i coordinada per Biocat, vol esdevenir un agent dinamitzador d’un pla d’actuacions amb projectes líders a Catalunya per tal de potenciar un sistema de salut competitiu i sostenible, fomentant l’excel·lència en recerca, desenvolupament i innovació, a través de la participació multidisciplinària de diferents actors del sector, amb l’objectiu de donar resposta als propers reptes de la salut. Aquest objectiu es concreta en altres més específics, dels quals destaquen:

 • Resoldre els reptes de salut dels ciutadans i millora del sistema sanitari català
 • Millorar la col·laboració i competitivitat de les entitats participants
 • Identificar i impulsar noves oportunitats de negoci i/o activitats emergents

Actuacions 

ENTITAT LÍDER

ACTUACIONS

PARTICIPANTS

Universitat de Barcelona

ADVANCECAT: Acceleradora pel desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya.

17

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia SA

AMMIC: Acceleradora en malalties minoritàries de Catalunya

9

Hospital Sant Joan de Déu

Hl3.0: Sistema digital expert d'assistència integral i personalitzada del pacient pediàtric.

5

Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya

NEXTCARE: Atenció personalitzada del malalt crònic en un marc de salut digital

10

Fundació Institut Guttmann

INNOBRAIN: Noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva

10

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Química, Energia i Recursos i coordinada per l’IREC, té la finalitat de transformar el sector energètic mitjançant la innovació, la col·laboració entre el sistema R+D i Innovació i el teixit empresarial i la concentració del coneixement, per tal de convertir Catalunya en un referent internacional.

Es pretén afavorir la implementació d’un sistema energètic més sostenible i eficient, a través d’energies renovables, una gestió energètica eficient i la creació d’una xarxa elèctrica més controlable i intel·ligent.

Actuacions

ENTITAT LÍDER

ACTUACIONS

PARTICIPANTS

COMSA EMTE SL

REFER: Reducció energètica i flexibilitat en edificis en rehabilitació

15

GAS NATURAL FENOSA

COSIN: Combustibles sintètics

7

ELECTRA CALDENSE S.A.

NAenCAT: Desenvolupament experimental de noves tecnologies d'automatització de la xarxa de mt a Catalunya.

6

ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS SLP

MicroIT: Bases de disseny d'una microsolució tic eficient i competitiva destinada a pimes

3

 

RSM GASSÓ CIMNE ENERGY SL

Flexedinet: Gestió activa intel·ligent d'energia en edificis terciaris: mercat, usuaris, càrregues i manteniment

4

INÈDIT INNOVACIÓ SL

LCAenerboost: eina per a la ecoinnovació en tecnologies innovadores del sector de l'energia

2

IGRID SL

Estorelot: Eines per a la gestionabilitats de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables

8

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Mobilitat Sostenible i coordinada per FICOSA, pretén integrar coneixements i fomentar la col·laboració dels principals agents del sector de la mobilitat sostenible, amb l’objectiu d’impulsar un ús millor de les seves competències per tal d’assolir una especialització del teixit industrial en el camp de la reducció d’emissions al transport.

Això passa per habilitar tecnologies avançades d’automoció i transport per reduir emissions, a través de dues tendències actualment generalitzades: l’impuls el vehicle elèctric i l’ús de combustibles alternatius a la gasolina i el gasoil. La comunitat té vocació de portar a mercat aquestes tecnologies, a partir de la creació de nous productes i serveis.

Actuacions

ENTITAT LÍDER

ACTUACIONS

PARTICIPANTS

Fico Triad SA

Desenvolupament de components electrònics per la mobilitat sostenible

9

Transports Metropolitans de Barcelona SA

Vehicle avançat sostenible i òptim pel transport de persones en entorns urbans

7

Autoritat Portuària de Barcelona

Reducció de les emissions de contaminants atmosfèrics i acústiques del port de Barcelona i voltants

10

Aquesta Comunitat de l’àmbit estratègic de les Indústries de la Salut i Ciències de la Vida i coordinada per LEITAT, pretén crear un espai de col·laboració i treball conjunt per donar resposta a les demandes i reptes dels agents que configuren el sistema sanitari mitjançant les tecnologies de la salut.

Es busca millorar la competitivitat de les empreses i centres en aquest àmbit, amb un enfocament innovador i transversal centrat en el pacient.

 Actuacions

ENTITAT LÍDER

ACTUACIONS

PARTICIPANTS

Idneo Technologies SA

Biòpsia 3d per tomosíntesi

5

EAP Osona Sud Alt Congost SLP

Estudis preclínics i clínics aplicació nanovesícules (quatsomes) amb egf úlceres venoses cròniques

7

Intelligent Pharma SLP

La diabetis com accelerador de deteriorament cognitiu i malaltia d'Alzheimer: abordatge i adherència

17

Hospital Sant Joan de Déu

ACADOM: assegurant la continuïtat assistencial domiciliària

6

Aquests ajuts estan cofinançats amb el FEDER, destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D duts a terme a Catalunya i amb un alt impacte al territori i a les empreses. Els projectes hauran de tenir un fort impacte d’internacionalització dels resultats i la tecnologia, així com capacitar les empreses per accedir a convocatòries internacionals d’R+D i, en especial, al programa Horizon 2020 de la Unió Europea i a licitacions.

feder